SWEDCHARGE

Dynamic Load Balancer

Charge Amps AMP GUARD / ENEGIC

Charge Amps AMP GUARD / ENEGIC е монитор на оптоварување и напојување. Тој го оптимизира полнењето во однос на другите оптоварувања во електричната мрежа на објектот.  

Charge Amps AMP GUARD / ENEGIC е динамичен балансер на оптоварување и овозможува оптимизирано полнење на Вашето електрично возило во сите услови на оптоварување на електричната мрежа во Вашиот систем.

  • Стандарден капацитет од 100 А, достапен е и во изведба со капацитет од 400 А
  • Компатибилен е со инсталации на соларни ќелии
  • Поврзан е со интернет преку Wi Fi или LAN
  • DIN или самостојна инсталација
  • Димензии 108 x 97 x 57 mm

Напојување со USB 5 V, 2 A

Dynamic Load Balancer
Динамичко регулирање на оптоварувањето

Балансерот на оптоварување го мониторира оптоварувањето на Вашата електрична мрежа и соодветно го регулира оптоварувањето на станицата за полнење електричмни возила во реално време (динамички).

Еден динамичен балансер на оптоварување е доволен за контролирање на до 20 станици за полнење електрични возила. За безбедно, безгрижно и ефикасно полнење на Вашето електрично возило неопходно е инсталирање на динамичен балансер на оптоварување за сите видови на инсталации.

Dynamic Load Balancer

AMP Guard

500
  • со инсталација
Технички карактеристики

Charge Amps AMP GUARD / ENEGIC

 

 

Шифра на делот:

101205

 

Опсег на мерење:

0-400 А

 

Поврзување

Wi Fi / LAN

 

Напојување:

Micro USB (5 V, 2 A)

 

Инсталација:

DIN, 6 модули

 

Димензии:

108 х 97 х 57

 

Тежина:

400 gr