SWEDCHARGE

13.06.2023 година.

Уште една успешна монтажа. Компанијата АГРОГУМА (https://www.facebook.com/agroguma) стана горд сопственик на станица за полнење електрични возила. Тимот на SwedCharge (https://www.facebook.com/SwedCharge-110733388121629инсталираше станица за полнење електрични возила Charge Amps HALO 11 kW.