SWEDCHARGE

Правила употребе

Да би испунио ваше потребе и захтеве, SwedCharge.com ће омогућити приступ овој веб страници 24 сата дневно, сваког дана.

У случају привремене недоступности, односно прекида интернет саобраћаја на овој веб страници, због техничких или објективних препрека које су ван контроле SwedCharge.com, SwedCharge.com не преузима одговорност и не гарантује приступ веб страници током наведених препрека.

Сви подаци и информације објављени на овој веб страници SwedCharge.com су само у информативне сврхе и SwedCharge.com задржава право да их промени када то захтевају услови или да ажурира објављене информације.

Због специфичности медија, SwedCharge.com не преузима одговорност за тачност и поузданост објављених информација и докумената.

Дозвољено је преузимање материјала (информација, података, слика, докумената), дистрибуција или повезивање на ову веб локацију SwedCharge.com, под условом да се наведе извор. Ово је могуће само у некомерцијалне сврхе и за личну употребу. SwedCharge.com не преузима никакву одговорност за злоупотребу преузетих материјала.