SWEDCHARGE

Правила о приватности

Ова Политика приватности регулише начин на који SwedCharge.com прикупља, користи, чува и открива податке који су прикупљени од посетилаца веб странице SwedCharge.com.

SwedCharge.com посвећује изузетну пажњу заштити од неовлашћеног приступа и коришћења ваших личних података, применом закона и подзаконских аката који се односе на заштиту података о личности.

Руковалац збирки личних података

Контролор личних података је SwedCharge.com.

Прикупљање и коришћење података 

SwedCharge.com ће учинити све што је у његовој моћи да не прикупља и обрађује личне податке посетилаца сајта SwedCharge.com. Обрада ваших података се врши само на подацима које сте доставили и то само у циљу информисања или побољшања функционалности веб странице.

 Ова политика приватности се односи само на веб локацију SwedCharge.com са свим подстраницама. Веб локација SwedCharge.com такође пружа везе ка другим веб локацијама. SwedCharge.com вас љубазно обавештава да не преузима никакву одговорност за заштиту ваше приватности док користите ове веб странице.

Подаци које прикупљамо

·         Број посета нашој веб страници,

·         Подаци (име и електронска пошта) посетилаца који нас не контактирају путем контакт форме.

Поруке и коментари послати путем електронске поште и контакт форме

Приликом слања поруке или коментара путем електронске поште или путем контакт форме, а због природе електронске комуникације, прикупљаће се подаци које одлучите да доставите у наведеној комуникацији, односно Ваше име и електронска адреса. Прикупљени подаци ће се користити само у циљу адекватног одговора на вашу поруку или коментар. На ваше поруке или коментаре послате електронским путем биће одговорено на достављену адресу електронске поште. Наведена адреса електронске поште неће се користити у друге сврхе.

Откривање података

SwedCharge.com задржава право да открије ваше личне податке у случају да је то затражено судском одлуком или због правног поступка.

Заштита од злоупотребе

SwedCharge.com предузима техничке и организационе мере за заштиту личних података од неовлашћеног приступа, неовлашћеног откривања, неовлашћене обраде и злоупотребе.

Време чувања прикупљених података

 Подаци које прикупља SwedCharge.com чувају се у складу са законом и током периода потребног за завршетак комуникације.

Заштита личних података 

Подаци које прикупљамо пажљиво се чувају и треће стране немају приступ њима.

Ова веб страница примењује политику приватности засновану на Закону о заштити личних података.

Права у вези са обрадом личних података су:

·         право на информисање о обради личних података;

·         право приступа личним подацима;

·         право на исправку и брисање личних података;

·         право на ограничење обраде личних података;

·         право на приговор.

За додатне информације и/или остваривање права на заштиту личних података, можете нас контактирати на следећу е-маил адресу:

infors@mk.swedcharge.com

Ослобађање од одговорности

Ова политика приватности се односи само на информације објављене на овој веб страници SwedCharge.com.

Промене Политике приватности 

Политика приватности ће бити ажурирана у складу са свим законским изменама. Они ће бити благовремено објављени на овој веб страници.